O prázdninách můžete projít městem s průvodcem

O prázdninách můžete projít městem s průvodcem
ilustrační foto
Další fotky: 
O prázdninách můžete projít městem s průvodcem

 

Rada města Prostějova doporučila schválení přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 33 tisíc korun pro Turistická informační centra, určených k částečné úhradě nákladů spojených s realizací projektu Prohlídkové okruhy v Prostějově, který se uskuteční o letních prázdninách.

Projekt Prohlídkové okruhy v Prostějově zahrnuje vytvoření tří průvodcovských tras pro měsíce červenec a srpen.

„Radniční věž je otevřena denně od pondělí do pátku a v neděli v době od 9 do 17 hodin,v sobotu kvůli svatbám od 13 do 17 hodin. Dopolední prohlídky v pracovní dny zabezpečí pracovnice oddělení informační služby, ostatní prohlídky budou řešeny externími průvodci. Prohlídka je zaměřena na výstup na věž, kde je expozice z historie i současnosti radnice a možnost prohlédnout si hodinový stroj,“ uvedla mluvčí radnice Jana Gáborová.

Druhý okruh je věnován hlavnímu kostelu Povýšení svatého Kříže. Prohlídky začínají v sobotu a v neděli ve 14 a 15.30 hodin, průvodci budou převážně ze SOŠ podnikání a obchodu. Prohlídková trasa povede exteriérem kostela – hlavní loď, zákristie, kaple Nejsvětější Trojice. Turisté budou seznámeni s historií kostela, mobiliářem a s významnými osobnostmi a umělci spjatými s kostelem.

Třetí okruh zahrnuje historické centrum města  a bude rovněž fungovat v sobotu a v neděli. Prohlídky jsou ve 14 a 15.30 hodin s průvodci z řad studentů SOŠ podnikání a obchodu. Prohlídková trasa provede turisty náměstími v centru Prostějova  a turisté při ní budou seznámeni s historií města, významnými památkami a dalšími zajímavostmi. „Všechny prohlídky budou pro návštěvníky zdarma. Cílem projektu je přilákat do centra města širokou veřejnost a přispět k propagaci a zviditelnění města Prostějova,“ dodala náměstkyně primátora  Ivana Hemerková. (ber)

Poslat nový komentář