Mrtvou kočku nezakopal dostatečně hluboko, obdrželi strážníci hlášení

Mrtvou kočku nezakopal dostatečně hluboko, obdrželi strážníci hlášení
ilustrační foto internet

 

V minulém týdnu přijali strážníci sdělení o muži, který na svém pozemku nezakopal uhynulé zvíře dostatečně hluboko. Veterinární zákon totiž stanoví minimální hloubku 80 cm a použití desinfekčního prostředku např. vápna. Po domluvě zjednal muž nápravu.

Přesné znění dle § 40 odst. 3 veterinárního zákona zní: Nerozhodl-li příslušný orgán veterinární správy z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků,“ uvedla strážník Jana Adámková. 

Pokud jsou tyto podmínky porušeny, Krajská veterinární správa má možnost uložit přestupci pokutu do výše 10 tisíc korun. (red)

Poslat nový komentář