Václav Spitzner se narodil před 161 lety

Václav Spitzner se narodil před 161 lety
ilustrační foto

Od roku 1897 se soustředil vědecký život téměř celé Moravy kolem Přírodovědeckého klubu v Prostějově, který byl založen na popud Václava Spitznera. Na jeho počest vznikla prostějovská botanická zahrada, jeho jméno nese dodnes jeden z našich parků.

Václav Spitzner se narodil 23. září 1853 v Berouně, studoval na gymnáziu ve Slaném, dále v Praze, a pak na Filmové fakultě v Praze, kde jej upoutaly přírodní vědy. Od roku 1877 působil na reálce v Prostějově.

Byl nadšeným geologem a botanikem, rád fotografoval. Prošel a prostudoval celou Moravu, nejdůkladněji probádal Prostějovsko. Jeho práce byly zveřejňovány v časopisech a sbornících, např. Vesmír, Časopis Matice Moravské, Věstník Přírodovědeckého klubu v Prostějově a v dalších.

Samostatně vyšla ”Květena okresu Prostějovského” (1889). Právě na jeho popud byl založen Přírodovědecký klub, kolem kterého se soustřeďovali čeští vědečtí pracovníci.

Pro město Prostějov měly velký význam Spitznerovy geologické studie a jeho bádání o geologických poměrech mezi Olomoucí a Prostějovem.

Václav Spitzner zemřel v Prostějově 9. ledna 1907. Na jeho památku a přání město zřídilo botanickou zahradu a pojmenovalo nedaleké sady. (red)

 

Poslat nový komentář