Handicapované děti z Jistoty mohou nadále kreativně tvořit

Handicapované děti z Jistoty mohou nadále kreativně tvořit
Foto Nadace Agel
Další fotky: 
Handicapované děti z Jistoty mohou nadále kreativně tvořit

 

Kreativní praktickou výuku plnou keramiky, barev ale i pletených košíků mohou díky NADACI AGEL i nadále využívat žáci Střední školy, základní školy a mateřské školy Jistota v Prostějově. Nadace škole přispěla částkou ve výši 35 tisíc korun na vybavení multifunkční dílny, kterou děti využívají během výuky. Od svého vzniku podpořila nadace toto zařízení finanční pomocí v celkové výši 120 tisíc korun.

Do školy docházejí žáci s kombinovaným postižením. Nejčastější diagnózou jsou kombinace postižení mentálního, smyslového a tělesného.V minulých letech se NADACE AGEL spolupodílela na vybudování multifunkční dílny, kde tráví handicapovaní žáci praktické vyučování, účastní se ergoterapie a vytváří nejrůznější výrobky z keramiky, hedvábí i jiných materiálů. Vzhledem k finanční náročnosti materiálu škola požádala o finanční příspěvek na její vybavení.Z prostředků tak byly zakoupena například keramická hlína, hedvábnéšátky na malování, pomůcky na výrobu pletených košíků atd.„Protože víme, že se jedná o skutečně účelně vynaložené prostředky, které přinesou také mnoho radosti, rádi jsme vyhověli,“uvedla ředitelka NADACE AGEL Denisa Rísovás tím, že žáci zde vytvářejí nejrůznější výrobky a používají různé techniky.„Naše podpora tak byla využita účelně, což ocenily i samotné učitelky, které jsou denně s dětmi v kontaktu,“ doplnila.

Spolupráci instituce zahájily již před dvěma roky. Předloni přispěla nadace škole 20 tisíci korunami na nákup speciálních pomůcek pro handicapované děti a v loňském roce 30 tisíc korun na úpravu speciálního automobilu na přepravu žáků pro denní svoz a rozvoz do školy. V letošním roce pak kromě vybavení dílny nadace financovala škole hiporehabilitaci, canisterapii a terapie v solné jeskyni ve výši 35 tisíc korun. 

NADACE AGEL sídlí v Prostějově a potřebným lidem i právnickým osobám pomáhá již od roku 2011. Jen v letošním roce nadace dosud podpořila téměř 70 žádostí a rozdala 2 milióny korun. Informace, komu již nadace pomohla, včetně formuláře žádosti o nadační příspěvek, najdou zájemci na webových stránkách nadace.agel.cz. (red)

Poslat nový komentář