Viděli jste Zoba?

Viděli jste Zoba?
Foto ZOO Olomouc

 

V den, kdy se poslední sourozenci zoborožce kaferského vydávali z olomoucké ZOO na cestu k soukromému chovateli, snesla jejich matka nové vejce, ze kterého se v druhé polovině ledna vyklubal malý Zob. Ve čtvrtek ho zahrada představila veřejnosti.

Zoborožce kaferské chová olomoucká zahrada od roku 1993 a pravidelně se v ní i rozmnožují. Mláďata jsou však pokaždé odchovávána ošetřovatelkou, protože dospělí jedinci v nich vidí spíše potravu než potomky, o které mají vzorně pečovat. Uměle odchovaná mláďata se v dospělosti dobře daří začlenit do skupiny svého druhu, což zvyšuje pravděpodobnost jejich rozmnožovací schopnosti. "Ptáci odchovaní v naší zoo jsou již úspěšně zařazeni v několika evropských chovech," upozornila mluvčí zahrady Kamila Břečková. Umělý odchov však není vůbec snadný. Do líhně se odebírají již čerstvě snesená vejce, mládě se první dny krmí až 10 krát denně. Po měsíci opouští inkubátor a pozvolna si zvyká na dospělé ptáky.                                             Zoborožec kaferský - je největší druh zoborožce, černě zbarvený velký pták, s černým zobákem, pod krkem má červený lalok. Obývá křovinaté a stepní oblasti v jižní a východní Africe. Často se pohybuje na zemi, kde si vyhle­dává potravu. Žije v malých skupinkách, ale jen jeden pár je dominantní, množí se a ostatní mu pomáhají s krmením mláďat. Snáší dvě vejce, na kterých sedí 38 - 41 dnů. Samec samici v hnízdě nezazdívá. Rodiče se o mláďata na hnízdě starají 2 – 3 měsíce, mláďata se osamostatňují po 6 - 12 měsících, dospívají ve 4 - 6 letech a dožívají se přes 30 let. Podle výzkumů se v přírodě každé skupině podaří v průměru odchovat pouze jedno mládě za 9 let. Výrazné teritoriální chování je nutí aktivně bránit své území před ostatními jedinci stejného druhu a je důvodem proč tito vandalové rozbíjí okna místních farmářů - vidí v nich svůj obraz a považují ho za nepřítele. (red)

Poslat nový komentář