Nezapomeňte! Tančit můžete již toto nedělní odpoledne!

Nezapomeňte! Tančit můžete již toto nedělní odpoledne!
ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Zdravé město Prostějov ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova opětovně připravuje pro občany nedělní taneční čaje v restauraci Národního domu.

Tradice tanečních nedělních odpolední byla po desetiletích obnovena v roce 2011 a od té doby úspěšně pokračuje. „O taneční odpoledne byl v minulosti v Prostějově velký zájem, proto jsme je před lety obnovili. Kavárna doslova praskala ve švech, tedy věříme, že bude opětovně zájem o příjemné strávení nedělního odpoledne", uvedla Alena Rašková, 1. náměstkyně primátora města.

"Zaznamenala jsem požadavky na opětovné pořádání nedělních tanečních dýchánků jak od zástupců starší, tak i mladší generace. V letošním roce se proto nedělní taneční čaje budou v restauraci Národního domu konat 15. a 29. března a 12. a 26. dubna," přidala pozvání předsedkyně Okrašlovacího spolku Milada Sokolová s tím, že začínat se bude v 16 hodin. (ber)

Poslat nový komentář