Dnes je Velký pátek, otevírají se poklady

Dnes je Velký pátek, otevírají se poklady
ilustrační foto

Křesťané si dnes připomínají ukřižování Ježíše Krista, je Velký pátek. Den přísného půstu je vzpomínáním na Kristovo utrpení a jeho vykupitelskou smrt. Velký pátek  je podle lidové víry dnem nadpřirozených sil dobrých i zlých; čarodějnic a nepřejících. Proto je časem velké účinnosti obyčejů, věšteb a modliteb.

Povahu Velkého pátku jako výlučného svátku určuje řada zákazů - na Velký pátek nepohneš zemí, nezatopíš do východu slunce, neupečeš, nevypereš a nevybělíš, nezameteš, nevyneseš z domu, neprodáš, nepůjčíš, nedaruješ a nepřijmeš dar.

Dnešní den je pro křesťany nejtišším dnem v roce, měl by být dnem pozastavení a rozjímání. Měl by být vytrhnutím z běžného chodu světa, práce i obyčejů. I lidové přívlastky Bolestný či Tichý pátek vyjadřují smutek, pokání a půst věřících pro památku Krista. (red)

Poslat nový komentář