Žáci z Drahan si s počítačem hravě poradí

Žáci z Drahan si s počítačem hravě poradí
Kateřina Opatrná a Jaroslav Fidrmuc předávají ceny

Už posedmé se dnes sešly soutěžní týmy žáků čtvrtých a pátých tříd ZŠ v Prostějovském Íčku, aby soutěžily o počítačově nejzdatnější družstvo. Soutěž Dobrodružství s počítačem tradičně pořádá Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov ve spolupráci s Cyrilometodějským gymnáziem a MŠ v Prostějově a těší se velkému zájmu základních škol z celého Prostějovska. První místo, a tedy i hlavní cenu pro školu, letos vybojovali žáci ze ZŠ v Drahanech.

Dobrodružství s počítačem je počítačová soutěž pro čtyřčlenná družstva žáků čtvrtých a pátých tříd základních škol. Letos se soutěže, která proběhla v úterý 15. listopadu, zúčastnilo dvacet šest družstev z třinácti základních škol z celého Prostějovska a každé družstvo plnilo během pětačtyřiceti minut čtyři soutěžní úkoly. „Úkolem soutěžících je zvládnout co nejlépe v časovém limitu logickou počítačovou hru, namalovat v programu Malování ilustraci ke krátké pohádce či bajce (letos to byla bajka o myšce a lvu), vytvořit v MS Wordu reklamu, tentokrát na tiskárnu, a najít na internetu správné odpovědi na tři soutěžní otázky,“ shrnula soutěžní úkoly Ivana Matyášková, profesorka Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově, která bděla nad celou soutěží.
Ve 14 hodin proběhlo v klubu Oáza slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a vítězům byly předány ceny za účasti Jaroslava Fidrmuce, ředitele Cyrilometodějského gymnázia a Kateřiny Opatrné, vedoucí ICM Prostějov. První místo vybojovalo družstvo z Jubilejní Masarykovy základní a mateřské školy v Drahanech a členové družstva získali dárkový balíček, jehož součástí byla taneční podložka pro každého. Tuto cenu věnoval do soutěže Ing. Aleš Matyášek, člen komise pro mládež a tělovýchovu města Prostějov. Vítězné družstvo také obdrželo cenu pro školu, kterou byl hodnotný balík kancelářských potřeb pro školy.
Druhé místo potom obsadili žáci ze základní školy v Protivanově a na třetím místě se umístilo družstvo žáků z Masarykovy základní a mateřské školy v Nezamyslicích. Oceněna byla také družstva, která se umístila na čtvrtém až devátém místě. Všichni, kteří se soutěže zúčastnili, dostali diplom, sladkou odměnu a odznáček soutěže. ICM Prostějov také pamatovalo na učitele, kteří doprovázeli své žáky, a přichystalo pro ně desky se zajímavými informačními materiály.
„Ceny do soutěže se nám podařilo zajistit především díky sponzorským darům od firem Česko-švýcarská InterInvest Prostějov, a.s., Habro, VAHAL, s.r.o. a INFOS Art, s.r.o. a touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich podporu,“ řekla Kateřina Opatrná, vedoucí ICM Prostějov, a ještě doplnila: „Soutěž také podpořil EUROPE DIRECT Olomouc. Doufáme, že v příštím roce naši soutěž opět podpoří i město Prostějov, které ji v předchozích letech také finančně podporovalo. Soutěž má totiž mezi školami velký pozitivní ohlas.“
Kdo se soutěže chce v příštím ročníku zúčastnit, má již nyní rok na přípravu, protože soutěž se opět bude konat v polovině listopadu 2012 a bližší informace se objeví na internetových stránkách www.icmprostejov.cz a www.cmg.prostejov.cz v průběhu října 2012. Takže žáci i jejich školy se mohou těšit, protože určitě bude zase o co soutěžit.

Informační centrum pro mládež Prostějov působí v Prostějově už od roku 2001. Sídlí v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově. Jeho posláním je poskytovat bezplatně informace a poradenství mladým lidem (ale i široké veřejnosti) z oblastí, jakými jsou vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU. Doplňkovými službami, které mohou návštěvníci ICM Prostějov využít, je přístup na internet, černobílý i barevný tisk a kopírování, vazba dokumentů aj.
ICM Prostějov je členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice a od roku 2010 je držitelem certifikátu kvality poskytovaných služeb, uděleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

(red)

Poslat nový komentář