Volby se blíží. Nezapomeňte, že jde o budoucnost města!

Volby se blíží. Nezapomeňte, že jde o budoucnost města!
ilustrační foto

 

ž za pár dnů, 10. a 11. října, se otevřou dveře volebních místností a bude na nás, jakou budoucnost města si zvolíme. Pro ty, kteří se ještě nerozhodli, komu dají hlas, nebo třeba neradi čtou letáky, jsme připravili stručné představení jednotlivých stran a jejich volebního programu. Nakonec ještě lídrům položíme tři otázky, to abyste se mimo jiné dozvěděli, jak chtějí splnit to, co ve volebním programu slibují.

Do voleb jde v Prostějově tentokrát dvanáct stran, hnutí či uskupení. Kromě jedné strany (Koruna česká), která postavila kandidátku o jedenácti lidech, mají všechny ostatní plný počet jmen, tedy 35 kandidátů. Celkem chce do zastupitelstva města 396 lidí.

Dnes se podíváme na volební program strany TOP 09. Jedničkou v komunálních volbách je současný zastupitel Aleš Matyášek, následuje Marek Moudrý a Eva Šrotová. První pětku kandidátů pak doplňují Václav Kolář a Martina Reková. Volební program pro Prostějov je sestaven do formy Desatera:

1. Prostějov - město s efektivní a fungující správou - mimo jiné chce změnit způsob hospodaření města, aby bylo srozumitelné, zdravé a vycházelo ze skutečných potřeb občanů a finančních možností města, 

2. Prostějov - tradiční a historické centrum Hané - tento bod znamená péči o památky a jejich propagaci, mimo jiné spolupráci při obnově areálu kláštera Milosrdných bratří a jeho začlenění do života města, 

3. Prostějov - město kvalitního vstupu do života - plánované a řízené školství, dostupnost mimoškolních aktivit i spojení výchovy s pracovními zkušenostmi, podpora zřízení církevní základní školy a pomoc při vstupu do samostatného života dětí z dětských domovů,

4. Prostějov - město malého a drobného podnikání - spolupráce při odstranění překážek činnosti drobných podnikatelů, podpora vzniku podnikatelských inkubátorů pro začínající podnikatele, podpora regionálních dodavatelů potravin a zemědělských produktů,

5. Prostějov - město sociální odpovědnosti - jasná koncepce sociální práce ve městě, podpora péče o starší spoluobčany, sociálně potřebné i zdravotně znevýhodněné, zapojení jedinců po návratu z vězení či léčebných ústavů do běžného života, 

6. Prostějov - město čisté a bezpečné - zlepšení čistoty a bezpečí ve městě, strana tvrdí, že práce městské policie v ulicích musí být respektována, musí být vidět a musí být kvalitní, slibuje postarat se o obnovu, opravu a šetrnou údržbu chodníků ve městě,

7. Prostějov - město živé, společenské a kulturní - zde je pro stranu důležitá obnova významu a přitažlivosti přirozených urbanistických center jako míst setkávání lidí, chce od společnosti Manthellan požadovat doložení vývoje projektu a důvody jeho odchýlení od soutěžního návrhu a trvá na moderním a citlivém vyřešení otázky zástavby ve středu města,

8. Prostějov - zdravé město aktivních občanů - což mimo jiné znamená  podporu činnosti všech subjektů, které se systematicky a dlouhodobě starají o výchovu dětí a mládeže ve volném čase,

9. Prostějov - město reálných a potřebných investic - v tomto bodě hodlá strana přehodnotit plán investic a nový územní plán a slibuje péči o okrajové části města,  řešení parkování u nemocnice a pomoci dopravě kruhovými křižovatkami na Poděbradově náměstí,

10. Prostějov - město citlivých řešení palčivých problémů - přijmout a citlivě řešit i neatraktivní výzvy a o tom diskutovat s občany, strana chce zavést regulaci hazardních her na území města.

Lídrovi strany Aleši Matyáškovi položíme tři otázky:

1. Za své hospodaření Prostějov sklízel doposud jen samou chválu. Co vám na něm konkrétně vadí a chcete to změnit?

2. Jak si, především po finanční stránce, představujete spolupráci na obnově areálu kláštera Milosrdných bratří?

3. Řekněte jednou větou, proč by Prostějované měli ve volbách dát hlas právě TOP 09?

 

(ok)  

Poslat nový komentář