Volby se blíží. Nezapomeňte, že jde o budoucnost města!

Volby se blíží. Nezapomeňte, že jde o budoucnost města!
ilustrační foto

 

Již zítra a pozítří, 10. a 11. října, se otevřou dveře volebních místností a bude na nás, jakou budoucnost města si zvolíme. Pro ty, kteří se ještě nerozhodli, komu dají hlas, nebo třeba neradi čtou letáky, jsme připravili stručné představení jednotlivých stran a jejich volebního programu. Nakonec ještě lídrům položíme tři otázky, to abyste se mimo jiné dozvěděli, jak chtějí splnit to, co ve volebním programu slibují.

Do voleb jde v Prostějově tentokrát dvanáct stran, hnutí či uskupení. Kromě jedné strany (Koruna česká), která postavila kandidátku o jedenácti lidech, mají všechny ostatní plný počet jmen, tedy 35 kandidátů. Celkem chce do zastupitelstva města 396 lidí. Dnes se podíváme na program Republikánské strany Čech, Moravy a Slezska.

Republikáni jdou do voleb s heslem „Naše město v rukou občanů“. Jedničkou na kandidátce je Hana Kučerová, následuje Oldřich Vrcha, trojkou je Jan Růžička, s číslem čtyři kandiduje Ivoš Marke a první pětici uzavírá Vladimíra Vrchová.

Prioritou strany je zvýšení zaměstnanosti, bezpečnost a efektivní doprava, zdraví a dobré životní prostředí pro všechny občany. Hodlá prosazovat zvláště:

1. důkladnou kontrolu finančních nákladů prací realizovaných pro město,

2. zapojení města do projektů a podnikatelských aktivit,

3. vytvoření jasných pravidel a zajištění kontrolovatelného výběru veřejných zakázek,

4. informovanost občanů o kritériích a hlasování jednotlivců, osobní zodpovědnost,

5. bezplatnou prezentaci místních podnikatelů na webových stránkách města,

6. KaS centrum využívat zejména pro občany města, omezit pro podnikatelskou činnost,

7. místní referendum v případě závažných otázek,

8. omezíme prostředky vydávané na sebepropagaci vedení města, především prostřednictvím Radničních listů, – tyto musí sloužit všem občanům k prezentaci svých názorů a myšlenek, zejména Osadním výborům, stejně jako k prezentaci užitečných nápadů a bezplatné možnosti nabídek zaměstnání,

9. zřízení výboru pro rozvoj zaměstnanosti, zřízení výboru pro bezpečnost, zřízení výboru pro rozvoj zdravotnických služeb a spolupráci se Sdružením zdravotně postižených ČR,

10. přijetí obecně závazných vyhlášek, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti ve městě,

11. podporu vybudování dopravního obchvatu města a úpravu Územního plánu,

12. zvýhodněný nájem podnikatelských subjektů, které mají záměr provozovat činnost a služby,

13. podporu občanských aktivit směřujících k rozvoji města, zvýšení možnosti občanů podílet se na chodu města,

14. aktivní přispění k prohloubení vztahu občanů k historii, památkám,

15. prevenci rizikových projevů chování mládeže,

16. maximální podporu škol a školských zařízení, spolupráci se středními školami a učilišti,

17. podporu výstavby a údržby sportovních zařízení, podporu sportovních klubů,

18. usnadnění lepšího života seniorů a zdravotně handicapovaných,

19. ochranu životního prostředí, výsadbu zeleně, výpomoc myslivosti.

Jedničce na kandidátce této strany Haně Kučerové položíme otázky:

1. Jak si představujete zapojení Města pdo podnikatelských aktivit?

2. Jak by konkrétně měla vypadat vaše podpora myslivosti na území města Prostějova?

3. Řekněte stručně jednou větou, proč by Prostějované měli volit vaši stranu.

(ok)

Poslat nový komentář