Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?

Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?
Foto Petr Kousal

 

V minulých dnech jsme vám představovali lídry kandidádtek se svými programy. Závěrem jsme každému položili tři otázky. Jak na ně odpovědli, posuďte sami.

Petr Kousal, KDU-ČSL

1. Jak chcete konkrétně dosáhnout toho, aby v Prostějově nebyli bezdomovci?

Jednak prevencí - zvýšením osvěty pro rodiny i podnikatele zabezpečit hlubší znalosti o nebezpečích a rizicích, které mohou vést až k exekučním zabavením majetku nebo neuváženým zadlužením, lichvářskými půjčkami na hazard, apod.

Jednak pomocí - bezdomovcům k zapojení do veřejných prací pro město s dohodnutou odměnou. Umožnit alespoň přiměřené ubytování a stravování těm, kteří jsou ochotni se zapojit do prací pro město. V rámci rozpočtu města uvolňovat více finančních prostředků na rozšíření kapacit útulků pro bezdomovce s potřebnými službami a více finančně přispívat charitativním organizacím, které tyto služby mimo jiné zajišťují. V některých městech se také velmi osvědčila spolupráce s Armádou spásy. I s touto možností město v minulosti začalo uvažovat.

2. Jak si představujete vrátit například Vodovody a kanalizace do správy města vzhledem k dlouhodobému pronájmu?

Vrátit úplně Vodovody a kanalizace právě vzhledem k dlouhodobému pronájmu nelze, je možné však o tom jednat. Vodné, stočné v Prostějově je bohužel vyšší, než v jiných srovnatelných městech, např. v Přerově. Naši dřívější představitelé vodu ve městě dlouhodobě pronajali soukromé společnosti a teď sklízíme "ovoce". Nově zvolení zastupitelé by si měli pečlivě hlídat v orgánech této společnosti, aby naše peníze neskončily bezvýsledně jen v soukromých kapsách, ale aby se s jejich pomocí prostějovské Vodovody a kanalizace rozvíjely a modernizovaly.

3. Řekněte jednou větou, proč by Prostějované měli volit právě KDU-ČSL?

Protože máme kvalitní volební program vycházející z potřeb obyvatelstva našeho města a který chceme se vzájemnou komunikací, důvěrou a úsilím - čestně spolu s našimi občany - lépe prosazovat.

Poslat nový komentář