Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?

Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?
ilustrační foto

 

V minulých dnech jsme vám představovali lídry kandidádtek se svými programy. Závěrem jsme každému položili tři otázky. Jak na ně odpovědli, posuďte sami.

Hana Naiclerová, hnutí ANO 2011

1. Jak si představujete další oživení Kolářových sadů?

Myslím, že Kolářovy sady by měly být pro občany více atraktivní. V Kolářových sadech chybí nějaká „základna“. Dokážu si představit jednoduchou, do prostředí citlivě vsazenou stavbu, která by tuto funkci plnila. Místo, kde se můžete scházet s přáteli, zahrát si na kytaru, ale stejně tak si zde budete moci zapůjčit házecí talíře, míče, nebo různé hry „na trávu“, jako například kuželky nebo petangue. Nepotřebujete žádné kurty. Stačí příjemné prostředí. Pokud by se vám nechtělo běhat, půjčíte si šachy, dámu nebo karty. K tomu stačí několik stolků a židliček a jednoduchý venkovní přístřešek. V případě nepříznivého počasí posedíte uvnitř. A nesmíme zapomenout na další důležitou věc – toalety! Ty v Kolářových sadech už dlouho chybí. Zatím je nahrazuje mobilní WC u dětského hřiště. Myslím si, že hra a zábava mohou tvořit mosty mezi generacemi. Kdybych mohla, využila bych těch 14 milionů, které město zaplatí během čtyř let za marketing a propagaci, na něco s hmatatelným výsledkem – třeba na právě takovou „základnu“. No řekněte, nebylo by krásné, kdyby věta Půjdeme si pohrát do parku? zaznívala z úst dětí, rodičů i prarodičů?

2. Jak chcete uvolnit ruce městské policii a naplnit slib, že se zločincům u nás nesmí dařit?

V Prostějově bohužel vyhrává ekonomické hledisko nad spokojeným občanem, jehož bezpečnost by měla být na prvním místě. Pokud se podíváte do dokumentu „Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve městě Prostějov za rok 2013“ vidíte, že strážníci Městské policie byli degradováni na hlídače parkovišť a přebírají práci dopravní policie. Například za rok 2013 řešili „pouhých“ 119 přestupků v oblasti občanského soužití, ale ohromných 7 168 dopravních přestupků, při kterých udě lili ve 4 269 případech blokové pokuty v celkové výši 921 tisíc korun. Zbytek byl domluvou, případně byl přestupek předán na správní řízení. Z toho bylo ale pouhých 160 tisíc korun za rychlou jízdu. Kolik těchto měření probíhalo v blízkosti škol a dětských hřišť raději ani nepátrejte. Tam chceme naopak měření rychlosti, i ve spolupráci se státní Policií, zintenzivnit.

My chceme tyto ekonomické okovy rozlomit i za cenu určitého poklesu příjmu z těchto činností do městské pokladny. Tím dostaneme městské strážníky blíž k občanům. Chceme se zaměřit především na parkoviště u obchodních center, chceme je víc vidět v rizikových lokalitách, a to nejen přes den. Pro nás vychází ze srovnání jeden přepadený či oloupený občan versus deset botiček za špatné parkování jako mnohem důležitější to přepadení či loupež.

Dále se chceme opřít o kamerový systém, který již v Prostějově existuje a jenž sestává z asi 27 kamer. Máme pokrytý střed města, máme částečně bezpečný koridor od sídlišť na západě až po vlakové nádraží a dobře je pokrytá Olomoucká ulice. Chceme jej v budoucnu ještě rozšířit a vybudovat takzvané „bezpečné koridory“, které by provedly občana z jednoho konce města na druhý v relativním bezpečí. Kritická je situace směrem na Vrahovice a Dolní ulici. Různí zločinci a recidivisté se totiž takovým místům, kde je může usvědčit kamerový záznam, vyhýbají. Tyto koridory proto chceme nejen vybudovat, ale i patřičně propagovat. Co je zarážející, že stávající kamerový systém byl za rok 2013 využit při řešení pouhých 24 přestupků. Toto číslo se nám zdá velmi malé.

Samostatnou kapitolu tvoří kontroly zastaváren a výkupen kovů, kde chceme provádět namátkové kontroly a omezit u některých provozoven otevírací dobu. Co se týká heren, budeme kopírovat vládní směr v jejich omezování.

V neposlední řadě se také zaměříme na drogovou problematiku, kdy zejména organizovaný zločin u nás našel útulné zázemí. I když produkce zatím míří jinam, je jen otázkou času, kdy se staneme cílovou destinací. Rádi bychom zejména napomohli občanům při oznamování a prošetřování jejich hlášení o různých varnách a distribuci drog, aby za pár let neplatilo spojení „Prostějov, město pervitinu“. Z různých diskuzí nám totiž vyplývá, že občané o těchto drogových centrech ví, ale z obavy o vlastní bezpečnost mlčí. K zamyšlení pak je skutečnost, že máme místo pro bezplatnou a zejména anonymní distribuci injekčních stříkaček pro drogově závislé, ale nemáme místo, kde by slušný občan mohl anonymně nahlásit podezření z páchání trestného činu ve spojení s výrobou a distribucí drog. Zde se nabízí spolupráce jak s Policií ČR, tak s prostějovským pracovištěm Krajské hygienické stanice Olomouc, případně zakoupení mobilní testovací laboratoře. Pro drogy totiž máme pouze jedno slovo, NE!

Chceme stát na straně slušných lidí, a to bude možné pouze trvalou diskuzí s nimi a získáváním zpětné vazby. Pokud zločinci zjistí, že jinde budou mít větší klid, odejdou. A to je náš společný cíl.

3. Jednou větou řekněte, proč by Prostějované měli dát hlas zrovna hnutí ANO?

V hnutí ANO chceme dělat věci jinak, poctivě a s péčí řádného hospodáře, jednáme férově a naše sliby platí, pokud chcete změnu, pak vaše podpora má smysl.

 

 

Poslat nový komentář