Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?

Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?
Foto Jaroslav Šlambor

 

V minulých dnech jsme vám představovali lídry kandidádtek se svými programy. Závěrem jsme každému položili tři otázky. Jak na ně odpovědli, posuďte sami.

Jaroslav Šlambor, KSČM

1. Jak chce strana v současném privatizovaném zdravotnictví zajistit obnovení zubní pohotovosti a kdo by tuto službu měl platit?

Strana, to je trochu široký a zavádějící pojem. Program vytvořili členové prostějovské organizace, kandidáti do zastupitelstva, jinak občané Prostějova. Co se týče zubní pohotovosti, nemyslím, že to souvisí s postavením poskytovatelů zdravotní péče. Mimochodem, doufám, že u nás, bohudík, privatizované zdravotnictví není! Ale k otázce – odpovím nejprve otázkou: je v pořádku, aby město (co město, okres!) významu Prostějova, nemělo zajištěnu zubní pohotovost a mnozí občané řešili problém, jak se dostat do Olomouce? Nebo trpět hodiny, či dny? Jak je možné, že pohotovostní služba dříve spolehlivě fungovala? Všichni, co kandidujeme do zastupitelstva, se zaklínáme občanem a jeho zájmem. Jak to vypadá v praxi? Je zubní pohotovost v Prostějově v zájmu jeho občanů? My si myslíme, že ano. A nyní k praktické stránce: Dále je uveden článek zákona č. 372/2011 Sb (část 5., §45., čl. l) cit.: „Poskytovatel je povinen: l) podílet se na žádost kraje, jehož krajský úřad mu udělil oprávnění, na zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby zubních lékařů“; a co se týče platby: platíme si všichni zdravotní pojištění, ze kterého je veřejná zdravotní péče hrazena... Resumé: „o peníze jde až na prvním místě...“. Prostějovští krajští zastupitelé, můžete pro občany něco udělat?

2. Proč si strana ke vzpomínkovým akcím vybrala zrovna Mistra Jana Husa, jaký má vztah k Prostějovu?

Díky za tu otázku. Trochu vás opravím – strana s tím nemá co dělat. Jde o občanský postoj. Osobně považuji osobnost MJH za jednu z nejvýznamnějších osobností naší historie, zasahující a ovlivňující nejen generace našich předků, ale i generaci současnou. Svým životem, postoji, dílem, hrdinstvím.. Jeho odkaz bychom měli hýčkat a poselství, které nese, vštěpovat každému novému pokolení. Rovněž bychom měli jeho dědictví bránit – není náhodou, že snahy o zpochybnění MJH se objevují čím dál častěji. Otázka týkající se jeho vztahu k Prostějovu svědčí o tom, že tento bod byl do našeho programu zařazen oprávněně. Mistr Jan Hus totiž i po staletích promlouvá ke každému z nás. Ne mnohý pak mu dnes rozumí a ještě hůř, je ochoten v souladu s jeho myšlenkami konat...

3. Jednou větou řekněte, proč by Prostějované měli dát hlas zrovna KSČM?

Náš pohled na správu věcí veřejných a řízení města je v mnohém v souladu s míněním většiny občanů.

Poslat nový komentář