Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?

Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?
Foto Miroslav Pišťák

 

V minulých dnech jsme vám představovali lídry kandidádtek se svými programy. Závěrem jsme každému položili tři otázky. Jak na ně odpovědli, posuďte sami.

Miroslav Pišťák, lídr sociálně demokratické kandidátky, byl v odpovědích jako vždy stručný a věcný.

 

1. Cena za teplo v Prostějově patří spíš k těm vyšším v rámci republiky. Jak konkrétně ji chcete snížit?

Modernizací tepelného hospodářství.

 

2. Jak konkrétně hodláte podporovat podnikatele?

Zadáváním veřejných zakázek města (pokud to zákon dovoluje), zlepšováním technické infrastruktury, ale zejména nezvyšováním daně z nemovitosti.

 

3. Řekněte jednou větou, proč by Prostějované měli volit právě ČSSD?

Výborné hospodářské výsledky zajišťující další zlepšování města, nulová zadluženost.

Poslat nový komentář