Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?

Politikům jsme položili otázky. Jak na ně reagovali?
ilustrační foto archiv Jan Navrátil

 

V minulosti jsme vám představovali kandáty a strany, nyní odpovědi na otázky, které jsme lídrům položili.

Jan Navrátil, Změna

1. Jak konkrétně chce zajistit zachování KaSCentra nyní, kdy společnost Manthellan hrozí žalobou?

Žaloba, kterou nyní podala společnost Manthellan na město ohledně územního plánu, je dle právní analýzy zmatečná. Měli jsme ji nechat proběhnout a nikoliv ustupovat až do bažin. Tím, že staré zastupitelstvo nyní schválilo tři ústupky Manthellanu, nikoliv jen jeden částečně opodstatněný, zhoršilo naše budoucí vyjednávací pozice. Obratem navrhuji zajistit právní zastoupení JUDr. Bezuchou a napsat předžalobní dopis Manthellanu, že se můžeme vrátit k původnímu záměru a vysoutěženému řešení se sálem, nebo požádáme soud o určení neplatnosti smlouvy... Jsou to stále naše pozemky a náš sál a například v kauze Šantovkatower v Olomouci taky dal po schválení územního plánu a žalobě investora soud zapravdu Národnímu památkovému úřadu a nikoliv investorovi.

2. Jak si konkrétně představujete územní plán a průmyslové zóny bez konfliktu výroby a bydlení?

Existuje i výroba, která nemá rušivý vliv na obytné území, na rekreační zeleň a na občanskou výstavbu v sousedství. Takovou výrobu lze situovat v plochách "smíšených obytných" jako podmínečně přípustnou, pokud se prokáže, že nepoškodí území provozem dopravní obslužnosti. Příkladem porušení těchto zásad je v novém územním plánu nová plocha smíšená výrobní u Hanakovu. Jedná se změnu z původně občanské komerční plochy a plochy zemědělské půdy vedle. Nacházejí se v obytném území a v sousedství biokorodoru Hloučela, kam směřuje nadlimitní zdroj hluku. Obytným územím projíždějí do Hanakovu kamiony a jejich provoz se s dalším rozšířením výroby zvýší.

3. Jednou větou řekněte, proč by Prostějované měli dát hlas zrovna Změně pro Prostějov?

Protože naše volební seskupení je plné aktivních osobností, které dlouhodobě prosazují v praxi větší otevřenost, transparentnost a spolupráci a jsme tedy určitou zárukou nastartování systémových opatření, která povedou k nápravě některých kotrmelců posledních let a k většímu zapojování veřejnosti a odborníků z praxe.

Poslat nový komentář