Najde se řešení komunikace mezi domy v Čechovicích?

Najde se řešení komunikace mezi domy v Čechovicích?
Foto ber
Další fotky: 
Najde se řešení komunikace mezi domy v Čechovicích?

 

Rada města doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 100 tisíc korun na pořízení projektové dokumentace, doplňujících posudků a studií řešících dopravní situaci ve Foerstrově ulici v místní části Čechovice.

Komunikace o šířce šesti metrů tady vede v bezprostřední blízkosti kolem obytného domu. „Provedenou bezpečnostní inspekcí bylo zjištěno, že jižní strana vozovky je ohraničena nezpevněnou krajnicí, není zde obrubník a vystupující dům tak postrádá ochranu. Budova se přibližuje nárožími ke komunikaci na vzdálenost 0,75 a 0,6 metru s tím, že dešťový okap ze střechy domu je vzdálen pouze půl metru. Navazující svod je zničen zřejmě nárazem nákladního vozidla,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

Projekt má stanovit, co se zúženou komunikací v zatáčce mezi domy, kudy vede i linka městské hromadné dopravy obsluhující obyvatele Čechovic a Domamyslic. „Město v minulosti již vykoupilo část pozemku a nemovitosti na protější severní straně, provedlo na vlastní náklady částečnou demolici hospodářské budovy a vybudovalo tady chodník. Vzhledem k bezprostřednímu umístění domů u cesty, které tady byly postaveny v době, kdy zdaleka nebyl takový silniční provoz, bude řešení velmi obtížné. Odborníci musí hledat odpověď na otázku, jaké stavební úpravy a změna dopravního značení mohou situaci zlepšit,“ vysvětlil Zdeněk Fišer. (red)

Komentáře

Dům tady byl první a proto má veškerá práva přednosti.Silnice zaafaltovaná polní cesta.Všechny stavby v této ulici jsou načerno a tedy zde nemají co dělat.Autobus může jezdit jinými trasami a není nutné,aby se to ploužilo po polní cestě.Autobus ostatně jezdil kolem kapličky a tak není důvod,aby se kolem kapličky nemohl otočit a zmizet zpět na Domamyslice.Na Plumlovské je kruháč a tak není problém s tím aby do těchto čtvrtí najížděl a vyjížděl přes kruháč.Uličky kde není místo pak není vůbec potřeba.

Kecy vrchního kecala Fušéra.Dům tady byl první a proto má veškerá práva přednosti.Silnice zaafaltovaná polní cesta.Všechny stavby v této ulici jsou načerno a tedy zde nemají co dělat.Autobus může jezdit jinými trasami a není nutné,aby se to ploužilo po polní cestě.Autobus ostatně jezdil kolem kapličky a tak není důvod,aby se kolem kapličky nemohl otočit a zmizet zpět na Domamyslice.Na Plumlovské je kruháč a tak není problém s tím aby do těchto čtvrtí najížděl a vyjížděl přes kruháč.Uličky kde není místo pak není vůbec potřeba.

  Tak to bohužel dopadá,když se staví načerno.

Řešením je jednosměrka.Všechno ostatní  odporuje zákonu.

Oprava,domy byly postaveny v době,kdy tudy nevedla žádná silnice a naopak ta se vlomila mezi

domy až po roce 1950.

Poslat nový komentář