V Prostějově žije devět národností

V Prostějově žije devět národností
ilustrační foto internet

 

Češi, Moravané a Slováci tvoří v Prostějově hlavní část obyvatel dle příslušnosti k národu. Pro určení národnosti není rozhodující mateřská řeč ani řeč, kterou občan převážně používá nebo lépe ovládá, ale jeho vlastní rozhodnutí. Přes deset tisíc z 44330 obyvatel se podle sociodemografické studie nehlásí k žádné národnosti.

„Žije zde 24 505 Čechů, 7 414 Moravanů, 426 Slováků a 186 Ukrajinců. Další lidé se hlásí k slezské, polské, německé a vietnamské národnosti,“ uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková.

Moravská a slezská národnost byly jako samostatné národnosti kvantifikovány poprvé v historii českých sčítání v roce 1991. Jak ukázaly výsledky roku 2001, deklarace národností moravské či slezské byla uměle vyvolána medializací moravské národnostní problematiky. Již při následujícím sčítání lidu se většina obyvatel přiklonila opět k deklaraci národnosti české. „Já trvám na příslušnosti k moravské národnosti. V Prostějově žije naše rodina z otcovy i matčiny strany několik generací. Kdyby to šlo, jsem národnosti hanácké,“ řekla novinkám Eva Mišková.

Opakovaně se na základě vlastního vyjádření přihlásilo při sčítání pouhých 20 Romů z Prostějova. „Domníváme se, že důvodem této skutečnosti je možná obava Romů z diskriminace, odcizení se romské tradici a kultuře a neznalost svého národa", sdělila k věci Rašková. (red)

Poslat nový komentář