Adventní koncert Pavla Šporcla pohladil duše

Adventní koncert Pavla Šporcla pohladil duše
Modré housle Pavla Šporcla zněly v Husově sboru doslova čarovně.
Další fotky: 
Adventní koncert Pavla Šporcla pohladil duše
Adventní koncert Pavla Šporcla pohladil duše

Nekončící aplaus ve stoje byl odměnou a poděkováním mistru houslí Pavlu Šporclovi a ženskému pěveckému sboru Vlastimila, kteří vystoupili na adventním koncertu ve čtvrtek v podvečer v modlitebně Husova sboru. 

Období adventu je časem před vánočními svátky, kdy se kostely rozeznívají tóny duchovní hudby a koledami, protože adventní a vánoční koncerty patří neodmyslitelně ke koloritu nejkrásnějších svátků v roce. Okrašlovací spolek společně s Městem Prostějov – kulturním klubem DUHA -  připravili pro všechny milovníky hudby adventní lahůdku v podobě koncertu houslového virtuóza  Pavla Šporcla a Vlastimilek. Akusticky skvěle vybavený sál Husova sboru zaplnily stovky  návštěvníků, které nadchly zpívané kantáty i zpěv houslí. 

„S potěšením jsem přijal pozvání Milady Sokolové a jsem rád, že mohu hrát v těchto prostorách, kde hudba tak krásně zní, a zpříjemnit adventní čas tolika lidem, kteří sem dnes přišli,“ uvedl své vystoupení, které nazval Pocta Paganinimu, Pavel Šporcl. Na svých modrých houslích brilantně   zahrál nejen Paganiniho etudy, ale i Bacha a na závěr přidal ve společném vystoupení s Vlastimilkami Beatus vir Zdeňka Fibicha. 

Vlastimilky připravují svůj tradiční vánoční koncert, který odzpívají rovněž v Husově sboru v pondělí 26. prosince od 16 hodin.      

(jap)

Poslat nový komentář