Jarní úklid začne na apríla

Jarní úklid začne na apríla
ilustrační foto internet

 

Jarní úklid v Prostějově bude zahájen v úterý 1. 4. 2014. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů.

Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15 hodin do naplnění, nejdéle však do 18 hodin. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

1. 4. – sídl. Hloučela – C.Boudy - sídl. Hloučela – Ant.Slavíčka - sídl. Hloučela – V.Špály - sídl. Hloučela – J.Zrzavého

2. 4.- sídl. Svobody – u staré benziny - sídl. Svobody – na okruhu - Šmeralova – proti teplárně - Šmeralova – dál k rybníku

3. 4. – Waitova – Dr. Horáka - Mozartova - Okružní ul. za hostincem U posledního haléře - B. Němcové

4. 4. – Česká- Máchova - Riegrova - Drozdovice – u trafiky - Vícovská – V.Škracha

7. 4. – Fanderlíkova – u FTL - Fanderlíkova - školka - Kpt. O. Jaroše - Za veledromem naproti č.8

8. 4. – Šárka – Spitznerova - Dolní – parkoviště u věžáků č. 26 - Jezdecká – Puškinova - Husovo nám. – u školy

9. 4. – Arbesovo nám. - sídl. E. Beneše – za obchodem - sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní - V. Nezvala

10. 4. –Trávnická – střed - Švabinského - Svatoplukova – střed Joštovo nám.

11. 4. – Dobrovského - Tylova - Libušínka - Dobrovského – parkoviště za obchodem - Vodní – Mlýnská

14. 4. – Nerudova – domov důchodců - Kostelecká 11-15 - nám. Spojenců - Bezručovo nám.

15. 4. – Pod Kosířem – Palečkova - Pod Kosířem - Atletická - Rejskova - Volfova - Příční

16. 4. – Žižkovo nám. - Husserleho nám. - nám. T.G.Masaryka (Prior) - Havlíčkova 43

17. 4. – Žešov – hospoda - Žešov – u obchodu - Žešov – dětské hřiště - Žešov - hřiště

18. 4. – Domamyslice – u samoobsluhy - Domamyslice – ul. 5.května - Domamyslice – u kapličky

22. 4. – Čechovice – u pošty - Čechovice – Luční - Čechovice – u kapličky - Čechovická u ZD

23. 4. – Krasice – Západní - Krasice – Moravská za obchodem - Krasice – Na Brachlavě - Kosířská – Na Vyhlídce

24. 4. – Vrahovice – Trpinky - Vrahovice – K.Světlé - Vrahovice – Čechůvky točna - Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

25. 4. – Vrahovice – u sídl. Svornosti - Vrahovice – Jano Köhlera - Vrahovice – J.Suka - Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková. (red)

Poslat nový komentář