Jarní úklid je v plném proudu!

Jarní úklid je v plném proudu!
ilustrační foto

 

Od 1. dubna jsou v Prostějově rozmisťovány velkoobjemové vany, do kterých mohou obyvatelé odkládat odpad velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení, textil a obuv) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů.

Kontejnery – vany jsou na místě vždy v určený den od 15 hodin do naplnění, nejdéle však do 18 hodin. „Do van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína),“ upozorňuje ASA. Kontejnery budou dneškem počínaje umístěny v těchto lokalitách :

14. 4. – Nerudova – domov důchodců - Kostelecká 11-15 - nám. Spojenců - Bezručovo nám.

15. 4. – Pod Kosířem – Palečkova - Pod Kosířem - Atletická - Rejskova - Volfova - Příční

16. 4. – Žižkovo nám. - Husserleho nám. - nám. T.G.Masaryka (Prior) - Havlíčkova 43

17. 4. – Žešov – hospoda - Žešov – u obchodu - Žešov – dětské hřiště - Žešov - hřiště

18. 4. – Domamyslice – u samoobsluhy - Domamyslice – ul. 5.května - Domamyslice – u kapličky

22. 4. – Čechovice – u pošty - Čechovice – Luční - Čechovice – u kapličky - Čechovická u ZD

23. 4. – Krasice – Západní - Krasice – Moravská za obchodem - Krasice – Na Brachlavě - Kosířská – Na Vyhlídce

24. 4. – Vrahovice – Trpinky - Vrahovice – K.Světlé - Vrahovice – Čechůvky točna - Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

25. 4. – Vrahovice – u sídl. Svornosti - Vrahovice – Jano Köhlera - Vrahovice – J.Suka - Drážní domy za spol. .A.S.A.TS

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti .A.S.A.TS Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova - Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková. (red)

Poslat nový komentář