Státní úřad inspekce práce provedl v loňském roce téměř 47 tisíc kontrol

Státní úřad inspekce práce provedl v loňském roce téměř 47 tisíc kontrol
ilustrační foto suip.cz

 

Pracovní smlouvy bez potřebných náležitostí, nevyplacení mzdy ve lhůtě splatnosti či nevydání potvrzení o zaměstnání. To jsou jedny z nejčastějších nedostatků, které při kontrolách v roce 2014 zjistil Státní úřad inspekce práce.

V loňském roce oblastní inspektoráty práce provedly celkem 46 685 kontrol. Z tohoto počtu bylo 15 081 zaměřeno na nelegální zaměstnávání, 14 081 na oblast bezpečnosti práce (BOZP) a 17 523 kontrol směřovalo do oblasti pracovněprávních vztahů. Na základě kontrol SÚIP zaměstnavatelé dostali celkem 4 366 pokut ve výši téměř 216 milionů korun.  Inspektoři loni odhalili 1 847 nelegálně zaměstnávaných osob, z nichž 1 116 bylo občanů ČR, 173 občanů EU a 558 cizinců. Za nelegální zaměstnávání bylo zaměstnavatelům uloženo 579 pokut v souhrnné výši 140 260 800 Kč. V oblasti pracovních vztahů a podmínek se kontroloři nejvíce zaměřovali na oblast vzniku, změn a skončení pracovního poměru a odměňování. Zaměstnavatelům bylo uloženo 2 612 pokut v celkové výši 48 986 000 Kč. V oblasti bezpečnosti práce inspektoři za zjištěné nedostatky uložili 1 175 pokut v celkové výši 26 562 000 Kč. Důležitou součástí činnosti Státního úřadu inspekce práce jsou kontroly vzniku a okolností vzniku pracovních úrazů. Inspektoři za loňský rok evidují 39 070 pracovních úrazů, při kterých zemřelo 105 zaměstnanců a 1 331 utrpělo vážný úraz. Nejvíce pracovních úrazů bylo zaznamenáno ve zpracovatelském průmyslu (je zde zaměstnáno nejvíce osob), dále pak v oblasti stavebnictví a v dopravě. (red)

Poslat nový komentář