Kontroly proběhly na Prostějovsku a Jesenicku

Kontroly proběhly na Prostějovsku a Jesenicku
ilustrační foto PČR

 

Ve středu 18. března proběhly další z kontrol policistů z Oddělení cizinecké policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

První z nich se uskutečnila na Prostějovsku. Policisté z Oddělení cizinecké policie se v součinnosti s příslušníky Celního úřadu Olomouc a pracovníky Inspektorátu práce Prostějov zaměřili na kontrolu dodržování pobytového režimu v souladu se zákonem o pobytu cizinců na území České republiky. “Při kontrole zjistili, že dva z kontrolovaných cizinců, občané ukrajinské národnosti, vykonávají zaměstnání na území České republiky bez platného povolení, ačkoliv toto povolení je podmínkou výkonu zaměstnání. S oběma bylo zahájeno správní řízení o správním vyhoštění,“ uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková.

Druhá z kontrol proběhla na teritoriu územního odboru Jeseník. Policisté se v součinnosti s pracovníky Celního úřadu Šumperk zaměřili na kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců, pravosti cestovních dokladů, převoz prekurzorů do České republiky a na pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech. Tato kontrola byla zaměřena nejen na osoby, ale i vozidla. Při ní bylo zkontrolováno 67 vozidel a 91 osob, z nichž se jednalo o 59 cizinců. Při kontrole byl zjištěn jeden přestupek podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a tři přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Za všechny přestupky uložili policisté blokové pokuty. (red)

Poslat nový komentář