Dopravní policisté se chystají na víkendové zásahy

Dopravní policisté se chystají na víkendové zásahy
Foto PČR

 

Pokud se chystáte na víkendové cestování, připravte se, že se na silnicích České republiky budou vyskytovat muži zákona. Ředitel služby dopravní policie Tomáš Lerch vyhlásil na první tři víkendy celostátní dopravně bezpečnostní akci.

Prázdninové období lze chápat ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu jako to vůbec nejrizikovější. Důvodů je přitom celá řada. Nárůst intenzity dopravy, nárůst počtu účastníků silničního provozu, vysoké teploty i množství dopravních uzavírek. Ve vztahu k samotným řidičům se jedná především o únavu, stres a nevěnování se řízení vozidla. Dopravní policisté se v nadcházejícím období budou ve zvýšené míře věnovat dohledu na provoz na dopravně významných komunikacích a dalších místech. Chceme tak přispět k celkovému zklidnění dopravy a tím i ke snížení počtu a následků dopravních nehod,“ doplnil Lerch. (ber)

 

Poslat nový komentář