Dušičková akce policistů odhalila rychlíka. Po dálnici svištěl v bavoráku

Dušičková akce policistů odhalila rychlíka. Po dálnici svištěl v bavoráku
ilustrační foto PČR

Ve dnech 2. – 4. listopadu 2018 proběhla na silnicích Prostějovska místní část krajské dopravně bezpečnostní akce při příležitosti svátku Památka zesnulých. Při akci se policisté dopravního inspektorátu zaměřili zejména na kontrolu dodržování rychlostních limitů jízdy, pravidel provozu na železničních přejezdech a telefonování za jízdy. 

Celkem zkontrolovali 138 vozidel a jejich posádek. Při tom zjistili 52 přestupků, které vyřešili uložením pokut v souhrnné výši 36 900 korun. Další tři přestupky k dořešení oznámili příslušnému správnímu orgánu. "V jednom případě pak využili svého oprávnění a uložili kauci ve výši 10 tisíc korun. Ta byla uložena v pátek 2. listopadu v 9:00 hodin šestapadesátiletému cizinci, který ve voze typu BMW 730 na dálnici D46, v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 110 km/h, uháněl rychlostí o 55 kilometrů v hodině vyšší," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Překročení nejvyšší povolené rychlosti bylo také nejčastějším zjištěným přestupkem s četností 45 případů. Po dvou případech to pak byly přestupky nevyhovujícího technického stavu vozidel a neužití bezpečnostních pásů.

Vybírání kauce

(1) Policista je při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích oprávněn vybrat kauci v rozmezí od 3 500 Kč do 50 000 Kč od řidiče, který je podezřelý ze spáchání přestupku podle tohoto zákona, je-li důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.

(2) Výše kauce nesmí překročit nejvyšší výměru pokuty, kterou lze za daný přestupek uložit.

(3) Při výběru kauce policista poučí řidiče o účelu vybrání kauce a podmínkách jejího vrácení a vystaví ve 3 vyhotoveních písemné potvrzení o vybrání kauce, ve kterém musí být uveden důvod vybrání kauce, její výše a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.

(4) Policista ponechá 1 vyhotovení potvrzení o vybrání kauce pro evidenční účely policie, 1 vyhotovení předá řidiči a 1 vyhotovení předá spolu s kaucí nejpozději následující pracovní den správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.

(5) Kauci nelze vybrat od osoby

a) požívající imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva,

b) jejíž jednání mající znaky přestupku se neprojednává podle zákona o přestupcích,

c) podezřelé ze spáchání přestupku, nedosahuje-li nejvyšší výměra pokuty za tento přestupek alespoň 5 000 Kč. (red)

 

 

Komentáře

Beztak byl řidič bavoráku z POLSKA !!!

Poslat nový komentář