Městský dům v Kostelecké ulici se bude zateplovat, ušetří se tak za energie

Městský dům v Kostelecké ulici se bude zateplovat, ušetří se tak za energie
ilustrační foto

Rada města Prostějova rozhodla zadat veřejnou zakázku s názvem „EÚO panelového domu Kostelecká 4165/17, Prostějov, zateplení objektu“ společnosti POZEMSTAV Prostějov a.s. a uzavřít se jmenovanou společností smlouvu o dílo.

„Jedná se o celkové zateplení budovy a zajištění jeho energetické efektivnosti, prodloužení životnosti a zvýšení užitnosti. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky přes devět milionů korun bez DPH. Plánovaný termín zahájení stavebních prací je od 30. 4. 2017. Požadujeme, aby bylo hotovo nejpozději do 31. 11. 2017,“ nastínil první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Zadávací řízení probíhá v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, který odpovídá předpokládané hodnotě zakázky. Nabídku předložilo deset dodavatelů. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky. Předmětné stavební práce budou financovány z prostředků města.

Objekt Kostelecká 17 je domem s byty zvláštního určení od roku 2009. V domě se nachází 63 bytů DPS, 10 bytových jednotek – ubytovna. Nebytové prostory jsou pronajaty těmto organizacím a sdružením: Tyflo centrum Olomouc, Svaz tělesně postižených, Sdružení nájemníků ČR, Prostějovští vozíčkáři a Český svaz bojovníků za svobodu. (ber)

 

Poslat nový komentář