Kotlíkové dotace? Jen první den přišlo 1750 žádostí!

Kotlíkové dotace? Jen první den přišlo 1750 žádostí!
ilustrační foto kr-olomoucky.cz

V pondělí 22. února 2016 zahájilo hejtmanství příjem žádostí o finanční podporu na výměnu kotlů na pevná paliva. Žádosti o tzv. kotlíkové dotace byly v Olomouckém kraji přijímány hned na třech místech – v Olomouci, Šumperku a v Jeseníku. V průběhu dopoledne v Olomouci přijali 781 žádostí, další tři stovky přišly poštou. V Šumperku zaevidovali 310 a v Jeseníku 301 žádost. V odpoledních hodinách tlak polevil – na všech třech místech bylo dohromady přijato 58 žádostí. Celkem se jich sešlo 1750.

Pracovníci krajského úřadu teď začnou přijaté žádosti kontrolovat, a to v souladu s podmínkami stanovenými v rámci dotačního programu. Kontrola bude prováděna průběžně, nejpozději do třiceti pracovních dnů od přijetí žádosti = zadání do elektronického evidenčního systému. „V případě zjištění nedostatků formálního charakteru bude příjemce ve lhůtě 15 pracovních dnů vyzván k doplnění žádosti. Termín pro odstranění nedostatků je stanoven nejdéle na 15 pracovních dnů od obdržení výzvy od vyhlašovatele. Pokud žadatel nedoloží opravu ve stanovené lhůtě, bude žádost automaticky vyřazena,“ uvedla mluvčí úřadu Kamila Navrátilová.

Žádosti, které nesplní všechny podmínky stanovené dotačním programem a neprojdou úspěšně procesem kontroly žádosti, budou vyřazeny a žadatel bude o nesplnění podmínek stanovených dotačním programem písemně vyrozuměn.

„Žádosti, které splní všechny podmínky stanovené dotačním programem a projdou úspěšně procesem kontroly žádosti, budou postoupeny ke schválení Radě Olomouckého kraje. První žádosti k podpoře by krajská rada mohla schvalovat koncem dubna. Schválen bude maximálně takový počet žádostí, u nichž součet požadované výše dotace dosáhne celkové částky určené na dotační program,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Žádosti budou předkládány ke schválení v pořadí podle data a času zadání do elektronického evidenčního systému, a to od nejdříve zaevidované žádosti po nejpozději zaevidovanou žádost. (red)

Poslat nový komentář