Zábava na vrahovickém koupališti vadí kolembydlícím

Zábava na vrahovickém koupališti vadí kolembydlícím
ilustrační foto archiv PvNovinky

 

Na webu města Prostějova se objevila stížnost jedné z obyvatelek Vrahovic. Poukazuje na příliš hlučnou zábavu a žádá nápravu v podobě kontrol.

„Je neděle 0.47 po půlnoci a na koupališti již od 14.00 hodin dusá techno a křičí hosté. Je to jistě povolená akce, nicméně ostatní mají právo na spánek a klid. Nejsem jistě jediná, které tato situace vadí. Byla bych ráda, kdyby odpovědný činitel akce nejen povoloval, ale také kontroloval hlučnost v jejím průběhu,“ napsala stěžovatelka. Na stížnost odpověděl ředitel Městské policie Prostějov Jan Nagy.

„Tato společenská akce v podobě hudební akce byla povolena rozhodnutím rady statutárního města Prostějova ze dne 16.6.2015 usnesením č. 5541 do 02 hodin ráno. Přesněji, rada udělila výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností,“ vysvětlil Nagy s tím, že strážníci v době konání upozornili pořadatele, aby produkce byla přiměřená podmínkám. (ber)

Komentáře

Tak to může městská policie rovnou udělat dobré skutky dva, neboť Koliba v Krasicích má podobný problém s hlukem a užíváme si  - nerespektuje noční klid a je jedno, jestli je pondělí nebo víkend. Nejspíše asi umějí uplácet MěP tvarůžkami v bramboráku, takže Kolibo, neobtěžuj také!

Patrně upozornění nebylo dostatečně důrazné, nebo nemají strážníci MěP patřičný respekt, protože hudební produkce / no, hudební produkce, spíše  bych přirovnala k pracujícímu bucharu/ byla slyšet v pozdních hodinách až v Čechůvkách. Myslím, že pořadatelé alespoň mohli ve zmíněném čase změnit repertoir.

 

Poslat nový komentář