Vizualizace podoby koupaliště ve Vrahovicích? Je tu

Vizualizace podoby koupaliště ve Vrahovicích? Je tu
Vizualizace: Ing.arch. Michaela Nášelová
Další fotky: 
Vizualizace podoby koupaliště ve Vrahovicích? Je tu
Vizualizace podoby koupaliště ve Vrahovicích? Je tu
Vizualizace podoby koupaliště ve Vrahovicích? Je tu
Vizualizace podoby koupaliště ve Vrahovicích? Je tu
Vizualizace podoby koupaliště ve Vrahovicích? Je tu
Vizualizace podoby koupaliště ve Vrahovicích? Je tu

Radní schválili zahájení zadávacího řízení otevřené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce při celkové rekonstrukci koupaliště. Při hodnocení nabídek bude dáván hlavní důraz na ekonomickou výhodnost nabídky. Dalším aspektem, ke kterému bude při výběru dodavatele stavby přihlíženo, bude délka záruky za jakost provedení stavebních prací.

„Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při celkové rekonstrukci objektů koupaliště. Čeká nás také demolice stávající objektů včetně bazénu. Vzniknou nové budovy sloužící pro bezproblémový provoz areálu koupaliště. Konkrétně jde o vstupní halu, šatny, bufet, provozní zázemí, technologie bazénu, bazén a oplocení. Areál bude nově napojen na přípojky inženýrských sítí,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer. Podle jeho slov proběhne také rekonstrukce stávajícího parkoviště.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Stavoprojekt Olomouc a.s. Olomouc.

Požadovaný termín zahájení realizace díla je od prosince 2017, kdy se začne s bouráním původního bazénu. Požadovaný termín dokončení realizace díla je nejpozději do 20. června 2018.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky 75 972 000,- Kč (bez DPH), tj.  91 926 000,- Kč (včetně DPH). Předmětné stavební práce budou financovány z prostředků města.

Elektronická aukce nebude vzhledem k rozsahu zakázky a komplexnost stavebních prací využita. (red)

 

Komentáře

Dobrý den,
akorát to neodpovídá projektu....:(

Poslat nový komentář