Okradl vás zloděj? Peníze dostanete zpátky přímo u soudu

Okradl vás zloděj? Peníze dostanete zpátky přímo u soudu
ilustrační foto

Lidé, kteří přišli k majetkové újmě trestnou činností, by měli mít jednodušší přístup k penězům, které prostřednictvím peněžitých trestů či trestu propadnutí majetku doposud od pachatelů získával stát.

Vláda v pondělí schválila novelu ministerstva spravedlnosti, která má zlepšit postavení poškozených. Dosud musejí žádat o peníze formou exekuce, nově by je měli získat na základě rozhodnutí soudu. Nyní platí, že poškozený, kterému soud přizná majetkový nárok vůči pachateli trestného činu, musí tyto peníze vymáhat exekučně v civilním řízení. "Vymahatelnost těchto nároků je poměrně nízká, neboť pachatel má málokdy majetek, ze kterého by se poškození mohli hojit," konstatovalo ministerstvo. Škoda způsobená pachatelem navíc zajištěný majetek často výrazně převyšuje.
Majetek odvedený na základě soudně uložených trestů by nově nebyl příjmem státního rozpočtu, ale putoval by na zvláštní účet zřízený na ministerstvu spravedlnosti. Poškozený, který by vznesl svůj nárok vůči pachateli v rámci trestního řízení a soudy by mu jej uznaly, by se pak s žádostí obracel přímo na ministerstvo. Podmínkou by bylo to, že soud v daném trestním řízení skutečně uložil některý z majetkových trestů. Právě z těchto konkrétních peněz by pak mohl konkrétní poškozený či poškození čerpat.
Novelu o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových trestních sankcí nyní posoudí Sněmovna. (Zdroj MS ČR)

Poslat nový komentář