Jezdíme moc rychle, odhalila dopravní akce

Jezdíme moc rychle, odhalila dopravní akce
ilustrační foto

V pátek 25. dubna v době od 8.30 do 14 hodin proběhla na teritoriu územního odboru Prostějov dopravně bezpečnostní akce. Policisté se spolu s Vojenskou policií zaměřili zejména na dodržování rychlostních limitů. Z 28 přestupků bylo 19 právě porušením rychlostí.

Policisté zkontrolovali 78 motorových vozidle a zjistili 28 přestupků. Za 25 z nich uložili blokové pokuty za 14 600 korun, tři přestupky byly oznámeny do správního řízení. „V 19 případech se jednalo o porušení rychlosti, ve dvou případech o požití alkoholických nápojů ze strany řidiče,“ konstatovala policejní mluvčí Irena Urbánková. V jednom případě šlo o přestupek cyklisty, ve dvou o nevyhovující technický stav vozidla a v ostatních o porušení povinností, které vyplývají účastníkům silničního provozu ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. (red)

Poslat nový komentář