Místo kauce bude policista moci zabavit auto

Místo kauce bude policista moci zabavit auto
ilustrační foto

Pravidla silničního provozu doznají pravděpodobně v příštím roce několika změn. Ministerstvo dopravy odeslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o silničním provozu. Mezi nejvýraznější změny patří také kauce při spáchání přestupku.

Policista, který provádí dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích je oprávněn od řidiče vybrat kauci v rozmezí od 5 000 do 50 000 korun, a to v případech, pokud by zde existovalo podezření, že se dotyčný řidič při spáchání přestupku bude vyhýbat správnímu řízení. Výše kauce nesmí překročit nejvyšší sazbu pokuty, kterou lze daným přestupek uložit.

V případě, že správní orgán neshledá důvody pro zahájení řízení o přestupku nebo bude takové řízení pravomocně zastaveno, kauce se dotyčnému řidiči vrátí v plné výši.

V případě, že řidič kauci nesloží, má policista oprávnění přikázat řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo, kde bude vůz odstaven. Vozidlo pak následně bude zajištěno pomocí technickým prostředků či odtažením vozu do vyřešení případu. (red)

Poslat nový komentář