Hospodářská kriminálka řešila ponejvíce podvody, zpronevěry a počítačovou kriminalitu

Hospodářská kriminálka řešila ponejvíce podvody, zpronevěry a počítačovou kriminalitu
ilustrační foto PČR

V loňském roce šetřili příslušníci oddělení hospodářské kriminality Policie ČR Prostějov 448 hospodářských trestných činů. Objasnili jich 362 hospodářských trestných činů, což je 81 %.

„V rámci majetkové trestné činnosti byly v roce 2015 nejčastěji prověřovány úvěrové podvody, podvody a zpronevěry související s činností podnikatelských subjektů a daňová kriminalita. V případě úvěrových podvodů jde o trvale vzestupnou tendenci v porovnání let 2009 – 2015 a u daňové kriminality došlo k výraznému nárůstu oproti roku 2015,“ ovedl vedoucí oddělení Leoš Navrátil.

Druhou významnou oblastí je počítačová kriminalita, tj. trestné činy, které byly kvalifikované zejména jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, spočívající v prolomení facebookového profilu, prolomení internetového bankovnictví či E-mailu, kde došlo k výraznému nárůstu.  

„V průběhu roku 2015 byly rovněž prověřovány trestné činy proti měně a platebním prostředkům, autorskému právu, životnímu prostředí, zejména týrání zvířat a pytláctví, trestné činy úředních osob, porušení povinnosti při správě cizího majetku, poškození věřitele, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění aj.,“ dodal Navrátil. (ber)

Poslat nový komentář