Uložil odpad vedle kontejneru. Ale zapomněl na adresu

Uložil odpad vedle kontejneru. Ale zapomněl na adresu
ilustrační foto

Dne 14.října při kontrolní činnosti a dohledu na veřejný pořádek zjistil strážník okrskové služby Prostějov u sběrných nádob na tříděný odpad větší množství odložených papírových krabic, umístěných na zemi.

„Důkladným prozkoumáním odpadu bylo zjištěno, že na jedné krabici byla ponechána adresa příjemce. Z ostatních krabic byly adresy pečlivě a důkladně odstraněny. Místním šetřením se podařilo ustanovit pachatele," konstatovala strážník Tereza Greplová. Tím, že uložil odpad, mimo místa k tomu určená, se dopustil přestupku dle zákona o odpadech. „Správní orgán za takové jednání může uložit pokutu až do výše 50 000 Kč," upozornila Greplová. (red)

Ilustrační foto: ber

Poslat nový komentář