Program prevence kriminality pro rok 2015 je schválen

Program prevence kriminality pro rok 2015 je schválen
ilustrační foto

 

Rada města schválila Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně desetiprocentního podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace.

Předpokládaná celková výše nákladů spojených se zpracovanými projekty prevence kriminality v roce 2015 by měla činit 997.500 Kč, celková výše požadované dotace ze státního rozpočtu v roce 2015 činí 699.000 Kč.

Město chce v rámci programu pořídit kamery pro městskou policii, posílat děti ze sociálně slabých rodin do tábora, pořádat dětské víkendové pobyty a brannou soutěž pod záštitou primátora. Program je připraven i pro aktivní seniory. „Jedná se o I. ročník soutěže v přírodě s více stanovišti pro asi 90 seniorů. Očekává se spolupráce Městské knihovny Prostějov a Zdravého města, dále pak např. zdravotnické záchranné služby a hasičského záchranného sboru, vysvětlila náměstkyně primátora Alena Rašková. (ber)

Poslat nový komentář