Kruháč na Přikrylově by se měl začít stavět v červenci

Kruháč na Přikrylově by se měl začít stavět v červenci
ilustrační foto nákres

 

Rada města schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů na akci „Okružní křižovatka na Přikrylově náměstí v Prostějově,“ na které se bude společně s Olomouckým krajem podílet statutární město Prostějov. Prostějov zaplatí zhruba 4 miliony. Stavět by se mělo začít v červenci, dokončení je předpokládáno na konec srpna.

Smlouva bude uzavřena mezi příspěvkovou organizací Správa silnic Olomouckého kraje a městem. Tento postup již byl realizován v minulosti například v případě rekonstrukce křižovatky u Rodenů nebo v Olomoucké ulici. Předmětem smlouvy je společný výkon zadavatelských činností podle zákona o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka bude zadána jako zjednodušené podlimitní řízení. Zadávací řízení na výběr zhotovitele a všechny náležitosti s tím spojené zajistí  Správa silnic Olomouckého kraje. Smlouva zároveň vymezuje technické souvislosti a způsob financování. „Z rozpočtu Olomouckého kraje bude financována samotná výstavba okružní křižovatky s komunikacemi pro motorová vozidla. Město uhradí nemotoristické komunikace, přeložky veřejného osvětlení a sadové úpravy na středovém ostrůvku,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.

S realizací akce se počítá v průběhu letošních letních prázdnin. Předpokládané náklady činí devět milionů korun, předběžný podíl města je cca čtyři miliony. Skutečná cena bude stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení. (red)

Komentáře

Příklad vyhozených peněz. Ne vsude je umístění okružních křižovatek vhodné. Problém budou mít především chodci přecházející silnici v místě přechodu. Taktéž se asi bude v dopravních špičkách tvořit fronty aut na vjezdech do okružky.

Poslat nový komentář