Kruháč na Přikrylově? Již v létě

Kruháč na Přikrylově? Již v létě
ilustrační foto

 

Rada města na své poslední schůzi doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 3,22 mil. Kč k zajištění realizace stavby okružní křižovatky na Přikrylově náměstí. Prostředky budou čerpány z Fondu rezerv a rozvoje města.

Na stavbě křižovatky se podílí město spolu s Olomouckým krajem, do rozpočtu letošního roku schválili zastupitelé zatím jeden milion korun. Celková potřeba finančních prostředků byla stanovena na základě odborného rozpočtu zpracovaného projektantem ve výši 9.911.415,- Kč včetně DPH. Na celkové částce se podílí Olomoucký kraj částkou 5.895.251 Kč a statutární město Prostějov 4.016.164 Kč. Náměstek primátora Zdeněk Fišer připomněl, že kraj zafinancuje samotnou výstavbu komunikací, město chodníky, plochy zeleně a přeložku veřejného osvětlení. Město podle dohody uhradilo také zpracování projektové dokumentace za 200.000 Kč. „Zadávací řízení na výběr zhotovitele bude zajišťovat Správa silnic Olomouckého kraje. Samotná realizace je plánována na červenec až září tohoto roku,“ dodal Zdeněk Fišer.

Poslat nový komentář