Plumlovský zámek a Lichtenštejnové

Marek Vařeka se ve svém bádání zaměřil na dějiny Prostějovska.
ilustrační foto

Plumlovský zámek je velmi úzce spjat se jménem Lichtenštejnů, což byl šlechtický rod, který zahájil přestavbu tehdejšího hradu na zámek. Historik a badatel, prostějovský rodák Marek Vařeka, se rozhodl poodkrýt tajemství dávné minulosti na plumlovském panství a po dlouhém a pečlivém bádání v historických dokumentech připravil pro všechny nadšence pro historii přednášku o přerodu původně gotického plumlovského hradu na zámek.

Dějiny Lichtenštejnska od pravěku až po současnost představil Marek Vařeka veřejnosti nejen na nedělní přednášce přímo na Plumlovském zámku, ale také vydáním již dvou publikací z ediční řady cyklu Documenta Liechtensteina Series Nova o dějinách zámku Plumlov a celého plumlovského panství.

„Marek Vařeka patří k zaníceným badatelům. Svou kariéru odstartoval právě prací z rodného prostějovského regionu. Zpracoval velmi ceněnou část historie Plumlovska, které vlastnily rody Pernštejnů a Lichtenštejnů, ve dvou knihách. Obě jsou výsledkem hlubokého bádání, dlouhých hodin prosezených v archívech a knihovnách nad historickými dokumenty,“ ocenil houževnatost mladého historika univerzitní profesor Vladimír Wolf. Práce Marka Vařeku je naprosto mimořádná, vždyť během tří let vydal dvě rozsáhlá a významná díla. Čerpal z místopisu Plumlovska a také ze tří exemplářů již vydaných urbářů, které jsou uloženy v Moravském zemském archívu v Brně. A v neposlední řadě měl možnost prostudovat rodinný archív rodu Lichtenštejnů ve Vídni i přímo ve Vaduzu. Dějiny Lichtenštejnů uspořádal jako chronologický přehled od pravěku až po 21. století.

(jap)

Poslat nový komentář