Objevitel KK

Objevitel KK
Foto Radomír Palát
Další fotky: 
Objevitel KK
Objevitel KK

„Dramka z Valentky“ – divadelní soubor žáků ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty si pod režisérským vedením Hany Lužné připravil dramatizaci první výpravy Kryštofa Kolumba do Ameriky. Vystoupení proběhlo 1. 6. 2016 v rámci přehlídky prostějovských divadelních souborů a jejich hostů MEDart 2016.

Celým vystoupením diváky provázel výborný Ondřej Němec, měl hlasitý a srozumitelný projev. Jako Kryštof Kolumbus žádal o peníze na cestu, přijímal kapitány svých lodí, seznamoval se s indiány kouřením dýmky míru. Velmi výraznou postavou byla i Tereza Srostlíková jako královna Isabela – nesla se na podiu vznešeně a velice přesvědčivě.

Všichni herci působili uvolněně, text si perfektně pamatovali, několikrát se i neplánovaně zasmáli. Vystoupení bylo odměněno zasloužilým potleskem.

Radomír Palát, spokojený divák a třídní učitel většiny žáků souboru

Poslat nový komentář