Muzeum zve na výstavu o Maurici Remešovi

Muzeum zve na výstavu o Maurici Remešovi
ilustrační foto prostejov.eu

Výstava, která bude k vidění v prostějovském Špalíčku v době od 6. 9. do 18. 11. 2018, je věnována známému moravskému paleontologovi a přírodovědci, člověku, který výrazně ovlivnil počátky moravské geologie. Vedle své profese lékaře se celý život vzdělával i v náročném oboru paleontologie, v němž dosáhl mimořádných úspěchů nejen u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Jeho práce jsou dodnes citovány v odborných časopisech a čerpají z nich také současní vědci. 

Remeš byl doslova renesanční osobností s rozsáhlými znalostmi z botaniky, zoologie, mineralogie i astronomie. Všechny jeho záliby, k nimž patřilo především cestování, výstava podrobně mapuje. V roce 1898 patřil k zakládajícím členům slavného Klubu přírodovědeckého v Prostějově, kolem kterého se soustředil vědecký život téměř celé Moravy. Předmětem odborného zájmu M. Remeše byly především moravské lokality různého stáří. Kromě druhohorních vápenců u Štramberka studoval především čelechovický devon. Bohatou faunu korálového útesu v podobě zkamenělin korálů, stromatopor, trilobitů, měkkýšů, ramenonožců a lilijic sbíral u Čelechovic na Hané celé půlstoletí (!). Ukázky zkamenělin z obou lokalit včetně originálů sběrů M. Remeše zapůjčené z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsou součástí výstavy. 

Výstava je výsledkem spolupráce geoložek Muzea Novojičínska v Novém Jičíně (RNDr. Oldřiška Frühbauerová) a Muzea a galerie v Prostějově (RNDr. Vladimíra Jašková). Ve výstavních sálech Špalíčku se můžete podívat do časů, kdy se do terénu jezdilo v obleku s vestou a s motýlkem. (red) 

Poslat nový komentář