I ty se můžeš stát dobrovolníkem

I ty se můžeš stát dobrovolníkem

Informační centrum pro mládež (ICM) Prostějov včera zahájilo slavnostní vernisáží fotografickou výstavu s názvem „I ty se můžeš stát dobrovolníkem“, která mapuje život a práci zahraničních dobrovolníků v Prostějově. Výstava je instalovaná v Galerii pro duši, která se nachází, stejně jako ICM Prostějov, v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově a návštěvníci si ji mohou prohlédnout až do konce roku 2011.
„Nápad uspořádat výstavu, která by mapovala život dobrovolníků, kteří působí v naší organizaci, zrál již delší dobu, ale až díky finanční dotaci, kterou jsme letos získali v rámci Evropského roku dobrovolnictví, se nám podařilo tuto výstavu uspořádat,“ vysvětluje Kateřina Opatrná, vedoucí Informačního centra pro mládež Prostějov. „Vernisáž jsme načasovali do období, kdy vrcholí akce zaměřené na dobrovolnictví.“ doplňuje.
Vernisáž proběhla v ICM Prostějov ve středu 9. listopadu ve 14. hodin. Po úvodním přivítání všech návštěvníků dostala slovo Stanislava Rotterová, bývalá vedoucí ICM Prostějov, díky níž zahraniční dobrovolníci v ICM Prostějov a v klubu Oáza působí. Ve své řeči vzpomenula každého dobrovolníka a krátce shrnula, co pro něj bylo charakteristické, čím obohatil naši činnost. Potom přidali k dobru své vzpomínky na dobrovolníky, s kterými se setkali, i někteří návštěvníci. Na závěr byl všem představen současný dobrovolník – Birgir z Islandu, který bude v ICM Prostějov působit až do konce srpna 2012.
Pro všechny návštěvníky bylo nachystané také občerstvení a vedle fotografií si také mohli prohlédnout materiály, které dobrovolníci během svého pobytu vytvořili, např. adventní kalendář či tangramy, nebo si mohli přečíst, jak na svou „službu“ vzpomínají někteří dobrovolníci dnes.
„Snad příští výstava o našich dobrovolnících bude i o těch českých, kteří ve spolupráci s naší organizací do zahraničí vycestují,“ podotkla na závěr vernisáže Stanislava Rotterová.

Informační centrum pro mládež Prostějov působí v Prostějově už od roku 2001. Sídlí v budově Cyrilometodějského gymnázia a MŠ v Prostějově. Jeho posláním je poskytovat bezplatně informace a poradenství mladým lidem (ale i široké veřejnosti) z oblastí, jakými jsou vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU. Doplňkovými službami, které mohou návštěvníci ICM Prostějov využít, je přístup na internet, černobílý i barevný tisk a kopírování, vazba dokumentů aj.
ICM Prostějov je členem Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice a od roku 2010 je držitelem certifikátu kvality poskytovaných služeb, uděleným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

(red)

Poslat nový komentář