Jste vlastníkem kulturní památky?

Jste vlastníkem kulturní památky?
ilustrační foto znak

Do konce měsíce února 2016 mohou vlastníci nemovitých kulturních památek, které leží mimo památkovou zónu města Prostějova, žádat o dotaci na jejich obnovu.

Čerpat lze z programu Ministerstva kultury České republiky s názvem „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Žádat mohou také vlastníci kulturních památek ležících v celém správním obvodu města Prostějova. Žádosti se podávají na předepsaném formuláři prostřednictvím Oddělení památkové péče odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova, které je následně postoupí Ministerstvu kultury ČR. Konečný termín pro podání žádosti je 29.2.2016. Formulář žádosti a další informace (např. Zásady programu, uznatelné položky ad.) mohou zájemci nalézt na www stránkách Ministerstva kultury ČR: http://www.mkcr.cz (granty a dotace/památky). (red)

Poslat nový komentář