Lesy města hospodaří na jedničku

Lesy města hospodaří na jedničku
ilustrační foto MMP
Další fotky: 
Lesy města hospodaří na jedničku
Lesy města hospodaří na jedničku

 

V rámci poslední schůze Rady proběhla valná hromada společnosti Lesy města Prostějova, která je ve stoprocentním vlastnictví města. A výsledky hospodaření za loňský rok jsou velmi příznivé.

Na základě doporučení dozorčí rady společnosti valná hromada schválila hodnotící zprávu o hospodaření společnosti za rok 2013, zprávu auditora, řádnou účetní závěrku, hospodářský výsledek společnosti za loňský rok a rozdělení zisku podle návrhu jednatele. Společnost dosáhla za rok 2013 hrubého zisku 1,045 milionu korun. Do rezerv na pěstební činnost šlo z hospodaření za loňský rok více než 5,1 milionů korun. Oproti roku 2012, kdy Lesy odvedly městu nájemné ve výši 5 milionů korun, loňský rok znamenal pro městský rozpočet příjem 10 milionů korun. „Schválili  jsme zisk nerozdělovat, ale ponechat v plné výši k dispozici společnosti pro další investice a rozvoj,“ konstatovalo vedení města, které zároveň vyslovilo pochvalu jednateli Tomáši Vrbovi. (red)

Poslat nový komentář