Čistý vzduch nalákal kupce? Hájenka v Seči prodána!

Čistý vzduch nalákal kupce? Hájenka v Seči prodána!
Foto MMP

 

Rada města na schůzi konané 27. května 2014 vyhlásila záměr prodeje bývalé hájenky v Seči u Lipové. Za objekt ve špatném technickém stavu s bytovou jednotkou 3+1 a zahradou nabídli zájemci 560 tisíc korun.

Bývalá zemědělská usedlost, kterou spravovaly Lesy města Prostějova, je pro potřeby této společnosti dlouhodobě nepotřebná. Proto byla již od roku 1997 pronajímána na základě smlouvy, která byla vypovězena v květnu loňského roku kvůli neplacení nájemného. Od té doby je objekt prázdný. „Vzhledem k technickému stavu nemovitosti, která vyžaduje nemalé investice, jsme již 28. května 2013 vyhlásili záměr prodeje za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 729 tisíc korun, ke kterému se však ve stanoveném termínu do konce září nikdo nepřihlásil. Až 5. května tohoto roku se ozvali zájemci, kteří za objekt, postavený v roce 1860, nabídli městu cenu 560 tisíc korun. S ohledem na stavebně-technický stav předmětného majetku, dlouhodobou snahu města o jeho prodej a také s přihlédnutím na záměr žadatelů dům rekonstruovat pro potřeby bydlení, jsme vyhlásili záměr prodeje,“ uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

Zájemci budou povinni uhradit před předložením materiálu Zastupitelstvu města Prostějova na schválení prodeje zálohu ve výši 10% nabízené částky, tedy 56.000 Kč, podle platného systému kaucí. (red)

Poslat nový komentář