Přijďte se podívat na zastupitelstvo!

Přijďte se podívat na zastupitelstvo!
ilustrační foto

 

Již třetí zasedání Zastupitelstva města Prostějova od proběhlých říjnových voleb se uskuteční v pondělí dne 15.12.2014 od 13 hodin v jednací síni radnice v Prostějově.

Na programu budou mimo jiné návrhy na pořízení změn Územního plánu Prostějov, změna vyhlášky o odpadech a místním poplatku za ně, volba členů výborů zastupitelstva města, dodatky k poskytnutým veřejným finančním podporám, majetkoprávní záležitosti či zpráva o činnosti rady města za uplynulé období. Od 15 hodin se bude projednávat rozpočet města Prostějova na rok 2015. (red) 

Poslat nový komentář