Město prodává panely, skládku chce změnit v zeleň

Město prodává panely, skládku chce změnit v zeleň
ilustrační foto

 

Rada města Prostějova vyhlásila záměr prodeje nepotřebného stavebního materiálu – betonových panelů, umístěných na pozemku bývalé manipulační plochy mezi ulicemi Průmyslová a Kojetínská u nájezdu na R46.

„Pozemek byl do konce ledna letošního roku využíván pro uskladnění převážně sypkého stavebního materiálu. Provozem docházelo ke znečišťování povrchu okolních komunikací a ke zvyšování prašnosti ve městě. V souvislosti s již řešenou problematikou výsadby zeleně navrhujeme plochu zatravnit, po obvodu osázet stromy s keřovým porostem pro zlepšení vzhledu lokality a k zachycení prachových částic, vznikajících z provozu vozidel na přilehlých frekventovaných komunikacích,“ předeslal Jiří Pospíšil, náměstek primátora.

Hlavním problémem provedení tohoto záměru města jsou staré betonové panely rozmístěné po téměř celém pozemku. Odbor správy a údržby majetku města v březnu 2015 realizoval poptávku za účelem zjištění ceny za odstranění a likvidaci betonových panelů po obvodu plochy o výměře celkem 896 m2. Nabídku podalo pět zájemců, z nichž ekonomicky nejvýhodnější předložila stavební firma za platbu ve prospěch města ve výši 150.000 Kč.

Na základě dostupných informací ve stavebních bazarech bylo zjištěno, že i použité betonové panely jsou žádané a jejich cena se pohybuje přibližně od 300 Kč do 500 Kč/m2 bez DPH. „V této situaci jsme se rozhodli poptávkové řízení na úpravu manipulační plochy zrušit a vyhlásit záměr na úplatné pozbytí movité věci – nepotřebného stavebního materiálu – použitých betonových panelů, a to s tím, že kupní cena bude stanovena na základě nejvyšší předložené cenové nabídky a náklady na vytěžení a odvoz betonových panelů uhradí kupující. Očekáváme, že se objeví pro město ještě výhodnější nabídka,“ zdůvodnil Pospíšil. (red)

Poslat nový komentář