Radní navrhují věnovat každý rok dva miliony korun do Fondu zeleně

Radní navrhují věnovat každý rok dva miliony korun do Fondu zeleně
Foto MMP
Další fotky: 
Radní navrhují věnovat každý rok dva miliony korun do Fondu zeleně
Radní navrhují věnovat každý rok dva miliony korun do Fondu zeleně
Radní navrhují věnovat každý rok dva miliony korun do Fondu zeleně

 

Rada města po projednání doporučila Zastupitelstvu schválit s účinností ke dni 1. července 2015 nové znění Statutu Fondu zeleně. Nejzásadnější změnou znění statutu je tvorba Fondu zeleně, kde radní navrhují roční dotaci Fondu zeleně z rozpočtu města Prostějova ve výši 2 miliony korun.

Fond zeleně byl založen usnesením Zastupitelstva města Prostějova 18. listopadu 2003. Doposud byl Fond tvořen příjmy z poplatku za zábor veřejné zeleně, příjmy z pokut souvisejících s ochranou životního prostředí, jejichž příjemcem je město Prostějov, příjmy za odvody za zábor zemědělského půdního fondu, poplatky za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa a finančními prostředky, přijatými na účet města od třetích osob určených na rozvoj veřejné zeleně. „Nejednalo se o příjmy pravidelné, plnění fondu bylo každý rok jiné, za posledních deset let činilo zhruba 780 tisíc korun ročně. Vzhledem k tomu, že deklarujeme dlouhodobou podporu zlepšování životního prostředí v Prostějově, navrhujeme systémové opatření k jeho finančnímu posílení,“ zdůvodnila doporučení rady o každoroční dvoumilionové finanční injekci Fondu zeleně Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.

Fond slouží k zajištění tvorby a obnovy veřejné zeleně na pozemcích města Prostějova, především pro zřizování ploch veřejné zeleně, výsadby stromů a keřů, zakládání trávníků a okrasných záhonů letniček a trvalek. „Vzhledem k tomu, že chceme tohle opatření realizovat již v letošním roce, součástí doporučení rady zastupitelstvu je i schválení rozpočtového opatření ve výši dva miliony korun z rezerv města. Věřím, že všichni zastupitelé tento návrh podpoří,“ uzavřela Hemerková. (red)

Komentáře

Hemerková vyhodila celoroční částku za 7 dubů z Německa na náměstí a ted jí peníze chybí! A ještě se tím všude chlubí.Jooo, kdyby měla dát korunu ze svého, vypadalo by vše jinak...

Poslat nový komentář