Primátor svolává mimořádné zastupitelstvo

Primátor svolává mimořádné zastupitelstvo
ilustrační foto

 

Mimořádné Zastupitelstvo města Prostějova se uskuteční dne 11. 6. 2015 od 15 hodin v jednací síni prostějovské radnice. O svolání zasedání požádalo 13 zastupitelů.

Jednat se bude o situaci města v souvislosti s vynesením rozsudku o neplatnosti Smlouvy o smlouvách budoucích se společností Manthellan, a.s., o projektu Národního olympijského centra a porušení povinností při správě cizího majetku v případu Jezdecká kasárna. (ber)

Komentáře

Černoušek, Pišťák, Hemerková!

K bodu 2. Prostějov olympijský, zapsaný spolek
Schváleno usnesení číslo 5400:
Rada města Prostějova
1. b e r e n a v ě d o m í
informace uvedené v důvodové zprávě
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit
a) založení spolku s názvem Prostějov olympijský, z. s. podle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu,
b) text stanov spolku podle důvodové zprávy a příloh tohoto materiálu, s tím, že zároveň deleguje zástupce statutárního města do prvních orgánů spolku Prostějov olympijský, z. s., a to do
- statutárního orgánu spolku - představenstva spolku pana Miroslava Pišťáka,
- do kontrolního výboru spolku paní Mgr. Ivanu Hemerkovou.

Copak se děje, že pan primátor poslouchá 13 zastupitelů.... Ono starat se o majteke tak, jak zatím ta koalice ukazuje na Jezdeckých kasárnách, prodlužovat uměle "tunel v případě KASCo", případně lobovat za soukromou firmu "Prostějov olympijský", to se musí proprat veřejně. OŘečnická otázka, myslíte si, že je bůbec možné, aby firma Prostějov olympijský z.s. s mnoha milionovým majtekem měla 3 (tři) členy?

Kdo ví, o koho jde? 

Poslat nový komentář