Panely přihodí do městské kasy víc než milion

Panely přihodí do městské kasy víc než milion
ilustrační foto

Rada města na schůzi konané 30. června 2015 schválila prodej betonových panelů, umístěných na pozemku bývalé manipulační plochy mezi ulicemi Průmyslová a Kojetínská u nájezdu na R46, společnosti MORKUS Morava s.r.o., Přerov – Veselíčko, za cenu 1.131.108 Kč s DPH.

„Pozemek byl do konce ledna letošního roku využíván pro uskladnění převážně sypkého stavebního materiálu.  V souvislosti s problematikou výsadby zeleně město navrhlo plochu zatravnit a po obvodu osázet stromy s keřovým porostem. Hlavním problémem provedení tohoto záměru města byly staré betonové panely rozmístěné po téměř celém pozemku,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Odbor správy a údržby majetku města v březnu 2015 realizoval poptávku za účelem zjištění ceny za odstranění a likvidaci betonových panelů o výměře celkem 896 m2. Nabídku podalo pět zájemců, z nichž ekonomicky nejvýhodnější předložila stavební firma za platbu ve prospěch města ve výši 150.000 Kč. Město ale zjistilo ve stavebních bazarech, že i použité betonové panely jsou žádané a jejich cena se pohybuje přibližně od 300 Kč do 500 Kč/m2 bez DPH.  

Radní se proto rozhodli vyhlásit záměr na úplatné pozbytí použitých betonových panelů, a to s tím, že kupní cena bude stanovena na základě nejvyšší předložené cenové nabídky. Nabídku předložilo pět zájemců, pohybovala se od 220 tisíc do 936 tisíc korun. Právě nejvyšší nabídce panely přiklepli. (ber)

Poslat nový komentář