V úterý bude jednat Rada města Prostějova

V úterý bude jednat Rada města Prostějova
ilustrační foto Jakub Bureš

 

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 28. 7. 2015. Program bude mít 35 bodů.

Radní projednají mimo jiné návrh změny organizační struktury Magistrátu města Prostějova, průzkum spokojenosti obyvatel 2015, dostanou informace o odměně advokáta při zastupování města Prostějova v soudním sporu o určení neplatnosti smlouvy uzavřené se společností MANTHELLAN a.s. , dostanou informace o připomínkách k průběhu zasedání ZMP a ke změnám jednacího řádu ZMP, seznámí se s návrhem obecně závazné vyhlášky k regulaci používání zábavní pyrotechniky, stanoví poplatky za umístění stánků na XXXIII. Prostějovských hanáckých slavnostech,  uvidí návrh možných lokalit pro vybudování Komunitního domu pro seniory.

Součástí jednání bude rovněž bod, zabývající se prostějovským Klokánkem. Fond ohrožených dětí, který Klokánky provozuje, chce prodat nemovité věci. Týká se to objektu v Krasicích, který Fond bezúplatně nabyl od Statutárního města Prostějova. V důsledku finančních problémů Fondu, který dnes čelí více než dvacetimilionové exekuci, prostějovský Klokánek fungovat nebude. Do přestavby objektu Fond investoval více než deset milionů korun. Částí prostředků přispěli i obyvatelé Prostějova, kteří se zúčastnili charitativního koncertu kapely Hradišťan, pořádaného Okrašlovacím spolkem města Prostějova.

Program jednání naleznete zde: http://www.mestopv.cz/showdoc.do?docid=24618&webjetDmsp=300049 (ber)

Poslat nový komentář