Příští úterý bude jednat Rada města

Příští úterý bude jednat Rada města
ilustrační foto Jakub Bureš

 

22. schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 25.8.2015. I tentokrát bude náplň jednání velmi pestrá.

Radní projednají mimo jiné stanovení závazných pravidel pro tvorbu finančních zdrojů na opravy a údržbu bytového a nebytového fondu statutárního města Prostějova ve správě obchodní korporace DSP, s.r.o., zadávací řízení veřejné zakázky „Komplexní pojištění statutárního města Prostějov, včetně příspěvkových organizací a vybraných obchodních společností“ či povolení výjimky z počtu žáků ve třídách ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov. (red)

Poslat nový komentář